Card tổng đài Panasonic KX-TDA600

4.500.000đ

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:


Thông tin chi tiết:
MODEL MÔ TẢ CHỨC NĂNG ĐƠN GIÁ
(VNĐ)
KX-TDA0103 Card nguồn của tổng đài TDA/TDE600 và khung phụ TDA/TDE620 7.760.000
KX-TDA6110 Card kết nối khung mở rộng tổng đài KX-TDA/TDE600 (khung phụ TDA/TDE620 đầu tiên). 7.660.000
KX-TDA6111 Card kết nối khung mởi rộng tổng đài KX-TDA/TDE600 (khung phụ TDA/TDE620 thứ hai và thứ ba). 6.960.000
KX-TDA6381 Card 16 trung kế cho tổng đài KX-TDA/TDE600. 7.680.000
KX-TDA6382 Card 16 trung kế cho tổng đài KX-TDA/TDE600. Có sẵn 16 port Caller ID. 15.660.000
KX-TDA0170 Card 8 máy nhánh hỗn hợp, dùng được cho điện thoại Digital và Analog. 4.660.000
KX-TDA6174 Card nâng cấp 16 nhánh thường Analog. Dùng cho tổng đài KX-TDA/TDE 600 (V5.0).  
KX-TDA6178 Card nâng cấp 24 nhánh thường Analog – Có hỗ trợ CID ( hiển thị số gọi đến ) . Dùng cho tổng đài KX-TDA 600 (V5.0). 6.560.000
KX-TDA0190 Card hỗ trợ card DISA (card DISA gắn trên card này) 2.700.000
KX-TDA0191 Card DISA gọi thẳng đến máy nhánh, cùng một lúc có thể dùng cho 4 trung kế, lưu được 64 lời chào với tổng thời gian 8 phút (Card này phải dùng chung với card KX-TDA0190) 5.760.000
KX-TDA0192 – Card hỗ trợ 2 kênh đồng thời DISA và Voice Mail. Có thể dùng cho tổng đài KX-TDA100D, KX-TDE100, KX-TDE200 4.480.000
KX-TDA0194 – (Lưu ý: Khi kích hoạt tình năng DISA thì Voice Mail chỉ còn 2 x 186 Mail Box) 8.360.000
KX-TDA0196 Card điều khiển từ xa dùng để lập trình từ xa cho tổng đài KX-TDA, KX-TDE 3.380.000
KX-TDA0470 Card nâng cấp 16 máy nhánh IP dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE 46.560.000
KX-TDA0484 Card nâng cấp 04 IP Trung kế dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE. 30.560.000
KX-TDA0490 Card nâng cấp 16 IP Trung kế dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE 45.380.000
KX-TDA0155 Bộ phát sóng Dect 02 kênh, cho phép khai báo 128 máy con dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE.  
Bộ phát sóng được gắn trên Port Digital.
KX-TDA0158 Bộ phát sóng Dect 08 kênh, cho phép khai báo 128 máy con dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE.  
Bộ phát sóng được gắn trên Port Digital.
KX-A405 Trạm lặp dùng để tăng vùng phủ sóng của các trạm phát sóng Panasonic.